Plantevejledning

Kontakt osUgens nyhed

Plantehuller

Plantehullets størrelse skal tillade at rødder kan fordeles frit i plantehullet uden at bøje.

Plantehullets sider skal løsnes effektivt, så fremtidig rodvækst ikke hindres. Plantehullet skal være veldrænet og løsnet mindst 10 cm i bunden. (10 litter vand skal kunne sive væk fra plantehullet på højest 2 timer)

Der må ikke plantes i tørre plantehuller med tør jord, da det kan dræne planten for vand og give tørreskader!

Barrodsplanter

Planrterne skal håndteres så de for så vidt muligt undgår at tørre ud. Rødderne bør højest være udsat for luft- og lyspåvirkning i 3 min.

Planterne plantes så der er max 5 cm jord over den øverste rod.

Den løse fugtige jord fordeles omkring rødderne, hvorefter der trædes forsigtigt omkring planten, så rødderne får jordkontakt og planten står fast.

Nedstikning bag spade må ikke udføres!

Roser plantes så podestedet er dækket af 5 – 10 cm jord

Klumpplanter

Planterne skal før plantning være grundig gennemvandet.

Planterne plantes så dybt at klumpen er dækket af 2 – 5 cm jord.

Den fugtie og løse jord fordeles omkring klumpen, og trædes til sidst forsigtigt til, så planten står fast og klumpen har kontakt til jorden.

Roser plantes så podestedet er dækket af 5 – 10 cm jord

Opbinding af træer

Bør helst undgåes.

Men hvis man skønner, at det er nødvendigt, for at give roden ro til at gro fast, kan træet opbindes til pæle.
Pæl skal stå i vindsiden.

Opbindingen må ikke svække stammens styrkeudvikling, og må derfor ikke fastgøres for højt oppe på stammen. Normalt ikke højere end 1/3 af stammens højde, dog max 60 cm. Stammehøjde er den afstand der er fra den øverste rod til den nederste gren.

Nedramning af pæle til opbinding må ikke beskadige rod eller klump og bør derfor ske inden jordpåfyldning.

Pæle må ikke komme i kontakt med stammer eller grene. Pæle bør være afbarkede, tilspidsede og skal slåes ned så de står fast.

Opbindingsmaterialet må ikke kunne beskadige træet, men skal muliggøre at træet kan bevæge sig i forhold til pælen. Opbindingsmaterialet (sikkerhedssele eller gummibånd) skal for så vidt muligt sidde i toppen af pælen og skal sidde vandret. Det skal sidde fast og må ikke kunne gå løs.

Opbindingen skal fjernes efter 1 – 2 vækst sæsoner.

Vanding

Planterne skal altid vandes efter plantning. Den 1. sæson skal de ugentligt have 10 litter vand pr. m2, svarende til 10 mm nedbør.

Følg evt. med på dmi.dk her under er der et tørkeindeks, der kan være en god vejledning til, om der skal vandes eller ej. Det angiver hvor meget vand der er tilgængeligt i jorden for planterne.

Skriv til os

98963422